Pravila zaštite privatnosti i osobnih podataka

Ova Pravila zaštite privatnosti i osobnih podataka (dalje u tekstu: Pravila), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i koja su vaša prava.

Kako biste znali kako i u koje svrhe Gigabit Adria d.o.o., kao voditelj obrade, obrađuje vaše podatke molimo vas da pročitate ova pravila. Vaša privatnost i zaštita osobnih podataka od iznimne su nam važnosti.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Gigabit Adria d.o.o.
Dobriše Cesarića 26
HR-51000 RIJEKA, Hrvatska
Tel: +385 (0) 51 626 200
Fax: +385 (0) 51 628 122
Email: info@gigabit.hr

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: info@gigabit.hr

Tko obrađuje vaše osobne podatke?

Gigabit Adria d.o.o. osobne podatke prikuplja u marketinške svrhe, u svrhe unapređenja poslovanja i vašeg korisničkog iskustva.

Gigabit Adria d.o.o. ima i Internetsku stranicu www.gigabit.hr te se  pridržava svih važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika.

Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Gigabit Adria d.o.o. obrađuje osobne podatke kupaca i/ ili potencijalnih kupaca odnosno drugih korisnika. Gigabit Adria d.o.o. brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

Za sva pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem info@gigabit.hr.

Upućuju se Kupci društva Gigabit Adria d.o.o. (u daljnjem tekstu: Kupci) odnosno Korisnici naših proizvoda i usluga, Korisnici koji su primatelji naših obavijesti o proizvodima i uslugama te Korisnici koji pristupaju našim internetskim stranicama (u daljnjem tekstu: Korisnici) da pročitaju sve navedeno u ovim Pravilima kako bi lakše razumjeli koje podatke Gigabit Adria d.o.o.  prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su prava Kupaca odnosno Korisnika kao ispitanika.

Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?
Prilikom izvršavanja poslova za koje smo registrirani kao društvo obrađivat ćemo različite kategorije osobnih podataka.

a) Korisnička podrška
Ako se obratite našem uredu ili korisničkoj podršci ili kroz bilo koji drugi način komunikacije koji je vama dostupan, trebaju nam vaši kontakt podaci kako bismo riješili problem s kojim nam se obraćate. Uz navedeno morat ćemo vas identificirati. Podatke koje nam ustupite koristit ćemo samo za navedenu svrhu. U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge drugih pravnih osoba kojima povjeravamo vaše podatke samo u mjeri u kojoj će to biti potrebno za rješavanje vašeg slučaja (npr. ovlaštenih društava održavaju sustav ili vrše neke popravke ).

b) Internetska stranica
Kada šaljete bilo koju vrstu upita putem naše internetske stranice, prikupljamo vaše ime i prezime i podatke za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona).  Gigabit Adria d.o.o.  automatski prikuplja osobne podatke s vašeg računala, a postoje i situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na našu internetsku stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i  vašem pristupu našim stranicama koje su vam prikazane.

c) Zaposlenici i suradnici
Gigabit Adria d.o.o.  prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne/ugovorne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), potpis i sl.

d) Dobavljači i naši poslovni partneri
Od dobavljača i drugih klijenata odnosno suradnika i poslovnih partnera prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobne koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza.

e) Natječajni postupak
Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje Gigabit Adria d.o.o. prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju. Obrada se temelji na osnovi privole u jasno naznačenu svrhu prikupljanja podataka. O svemu ćemo vas obavijestiti prilikom otvaranja natječajnog postupka.

f) Primanje obavijesti o našim uslugama i proizvodima/ newsletter
Od pretplatnika na naš newsletter, u svrhu obavještavanja o našim novim proizvodima te pogodnostima koje možete ostvariti, prikupljamo podatak kao što je e mail adresa. Obrada ove kategorije podataka temelji se na privoli ili na temelju naših legitimnih interesa, prije svega za kontrolu i osiguranje visokog standarda kvalitete naših usluga i proizvoda, a time i postizanje vašeg zadovoljstva, posebice u svrhu slanja informacija o našim proizvodima i uslugama kojima možete ostvariti dodatne uštede, smanjiti troškove korištenja električne energije i povećati zadovoljstvo našim uslugama.

g) Ostvarivanje prava ispitanika i odgovaranje na zahtjeve Korisnika i Kupaca
Prilikom obrade vaših zahtjeva za zaštitom prava doći će do obrade vaših osobnih podataka kao što je ime, prezime, OIB, ili adresa. Podatke moramo obraditi kako bismo izvršili obveze koje proizlaze iz važećih propisa.

Koja su vaša prava u smislu zaštite osobnih podataka?
Gigabit Adria d.o.o. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Gigabit Adria d.o.o.  slanjem elektroničke pošte na info@gigabit.hr.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Gigabit Adria d.o.o.   zatražiti sljedeće:

  • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

Voditelja obrade možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

  • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

  • zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti od voditelja obrade da zaustavi obradu ili čak brisanje vaših osobnih podataka. Ukoliko vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, voditelj obrade bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

  • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

  • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Gigabit Adria d.o.o. smatra legitimnom.

  • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Gigabit Adria d.o.o. prijenos podataka drugom izvršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku ovih Pravila.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci i tko ima pristup do vaših podataka
Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

Gigabit Adria d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Gigabit Adria d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Ukoliko vas zanimaju određeni rokovi čuvanja podataka možete se obratiti uvijek našem službeniku za zaštitu podataka.

Gigabit Adria d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje M SAN Grupu d.o.o. na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Dakle, Gigabit Adria d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Razmjenjuje li Gigabit Adria d.o.o. podatke s trećim stranama?
Gigabit Adria d.o.o. surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

Gigabit Adria d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između Gigabit Adria d.o.o. i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju Gigabit Adria d.o.o. vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske.

Gigabit Adria d.o.o. koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije te smo vas dužni obavijestiti kako te treće strane koje upravljaju društvenim mrežama mogu prenijeti vaše podatke u USA gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u USA.

Stalo nam je do zaštite vaših osobnih podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu vaše zaštite. Privremeno prijenos podataka u odnosu na pružatelje usluga Google, LinkedIn i Facebook vršimo na temelju pristanka ispitanika na predloženi prijenos pri čemu uvijek napominjemo da postoje rizici u donosu na takve prijenose zbog nepostojanja odluke o primjerenosti i odgovarajućih zaštitnih mjera od strane Google Ireland Ltd., Linkedin Ireland Unlimited Company i Facebook Ireland Ltd. kao samostalnih voditelja obrade.

M SAN Grupa će poslati posebnu obavijest Korisnicima odnosno Kupcima u slučajevima:

  • da je prijenos podataka nužan za izvršavanje ugovora ili provedbu predugovornih mjera na zahtjev ispitanika; ili
  • da je prijenos nužan radi sklapanja ili izvršavanja ugovora sklopljenog u interesu vas kao Kupca odnosno Korisnika, između nas kao voditelja obrade i druge fizičke ili pravne osobe; ili
  • da je prijenos nužan za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pojedinih pravnih zahtjeva.

O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno i pravovremeno obavještavati te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše interne dokumente.

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Gigabit Adria d.o.o., na primjer, za potrebe marketinga, dostave, financija, oglašavanja, servisne usluge, usluge naplate dospjelih tražbina, pravne usluge i druge usluge u i izvan Gigabit Adria d.o.o., a bez kojih ne bismo mogli osigurati na adekvatan način izvršavanje naših obveza i ugovorenih usluga. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također , obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom. Uz sve, ne morate brinuti jer se redovnim revizijama provjerava usklađenost naših partnera sa važećim propisima Republike Hrvatske.

Razdoblje i mjesto pohrane podataka
Razdoblje pohrane osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o svrsi obrade za koju su prikupljeni.

Vaše osobne podatke zadržavamo tijekom postupka sklapanja ugovora i tijekom korištenja naših usluga ili proizvoda, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa, po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka. Dakle, moramo vas obavijestiti kako u određenim situacijama nećemo moći obrisati vaše podatke jer nas na čuvanje obvezuju drugi važeći propisi Republike Hrvatske.

Vaše osobne podatke zadržavamo, u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja, sve do pravomoćnog okončanja postupka ili, ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Druge web stranice
Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Gigabit Adria d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice Gigabit Adria d.o.o. imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Gigabit Adria d.o.o.  nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana. Više o pravila privatnosti trećih strana možete pročitati i na njihovim stranicama.


Korištenje Internet kolačića („cookies“)
Kako bi održao web stranicu i osigurao njezinu funkcionalnost, Gigabit Adria d.o.o. koristi tehnologiju uobičajeno poznatu kao „kolačići“.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite određenu web stranicu. Pomoću kolačića, web mjesto može pamtiti vaše radnje i postavke (kao što su prijava, jezik, veličina fonta i druge postavke povezane s prikazom) tijekom zadanog vremena, tako da ih ne morate ponovno unositi svaki put kada se vratite na stranicu ili pregledavate različite ostale Gigabit Adria d.o.o. stranice. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni, na primjer, JavaScript ili Flash tehnologija. Zahvaljujući kolačićima na našoj stranici, možete pretraživati sadržaj bez poteškoća i bit će vam prikazani rezultati koji su relevantni za vas.

Više pročitajte u Pravilima korištenja kolačića.

Stupanje na snagu i promjena Pravila
Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

Gigabit Adria d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila te će isti biti objavljeni na web stranici. U slučaju da promjena u velikoj mjeri utječe na vaša prava ili predstavlja rizik u odnosu na ostvarivanje vaših prava o promjenama ćemo vas obavijestiti i na drugi, ovisno o konkretnoj situaciji, najadekvatniji način.

X