O nama

Gigabit Adria d.o.o. – prodaja rabljenih računala i monitora

Skraćeni naziv: Gigabit Adria d.o.o.
Naziv: Gigabit Adria d.o.o. za trgovinu
Sjedište: Blažićevo B14, Rijeka
Prodajno mjesto: D.Cesarića 26, Rijeka
OIB: 30050405410
MB: 00422312
Upisano u sudski registar kod: Trgovački sud u Rijeci, MBS:040084718
Temeljni kapital: 37.100 Kn uplaćen u cjelosti
Član uprave: Zoran Janković
IBAN: HR52236000011021084 87 Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR7524840081104425964 RaiffeisenBank Austria d.d.

X